Stichting MaTimBa

Doelstelling

Stichting MaTimBa is een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met Pasteur Bouya, een lokale predikant die zich het lot van de nomaden heeft aangetrokkken die wonen met hun tenten, dikwijls onder erbarmelijke omstandigheden, in de buitenwijken van Timboektoe. Zijn stichting heet "Le Bon Samaritain". Omdat er behoefte was aan een kleuterschool heeft MaTimBa geld ingezameld en in oktober 2010 kon worden gestart met bouw van de school. De school is in januari 2012 geopend maar moest haar deuren weer in april 2012 sluiten vanwege de rebellen die de stad binnenvielen, maar gelukkig is de school in januari 2014 heropend en gaan de kinderen weer naar school. Maximaal 40 kinderen kunnen de school bezoeken, jongens en meisjes in de leeftijd van 3-7 jaar. Met name meisjes worden gestimuleerd om deel te nemen aan het onderwijs (één van de milleniumdoelen). Naast onderwijs krijgen de kinderen dagelijks een maaltijd, afkomstig van het voedselproject, dat iets verderop in de woestijn is opgezet door Pasteur Bouya.

De school wordt een school, die in eerste instantie door de gemeenschap zelf in stand wordt gehouden. Daarom is de school niet gratis. De ouders betalen een euro per week. Voor de armste ouders die zelfs dit bedrag niet kunnen opbrengen, heeft MaTimBa een "onderwijs-adoptieplan" ontwikkeld. Bovendien wordt er in de toekomst naar gestreefd dat de school gaat samenwerken met andere scholen. Onderwijs is een belangrijk middel om een bevolking zelfstandiger te maken. Tevens kan worden gesteld dat hoe jonger gestart wordt met het stimuleren van de ontwikkeling, hoe groter de kans is dat een achterstand wordt voorkomen.

Stichting MaTimBa streeft naar duurzame ontwikkelingshulp waarbij deze bevolkingsgroep op een gegeven moment hun eigen inkomsten kan verwerven, bijvoorbeeld door zelf producten te telen, te vervaardigen en te verkopen. Het uitgangspunt van MaTimBa is klein starten en het overzichtelijk houden.

PDF Jaarverslag 2015